• Fri frakt över 1200:-
  • Leverans 2-5 dagar

Nyttadesigns värdegrund policy och vision

Nyttadesigns textila produkter för förenklad vardag, egenvård och mindfulness syftar till att öka välbefinnande för människor med så liten negativ effekt på ekosystemet som möjligt. Vi tar stort ansvar för hur företagets verksamhet och våra materialval påverkar såväl människor, djur och natur samt verkar för en långsiktigt hållbar resursanvändning. All textil vi använder kommer från ekologiska odlingar.  De flesta av våra produkter är märkta med Bra Miljöval, märkning säkerställer att nyproducerade textilier tillverkas på ett hållbart sätt och ställer krav på hela produktionsprocessen från fiber till färdig produkt inklusive fyllningar och insatsmaterial. Vi arbetar även i samklang med FN´s globala mål för hållbar utveckling och efterlever de krav som ställs från myndigheter och relevanta intressenter.

Vison

Vår vision är en värld där ett företags verksamhet inte enbart värderas efter hur bra det går i finansiella termer utan även vad företaget bidrar med när det gäller minskad miljöpåverkan och ökat välbefinnande för människor. Vi tror att välbefinnande, glädje och hållbarhet går hand i hand. Om vi vet att vår konsumtion inte påverkar kommande generationer negativt utan bidrar till att de kan leva ett sunt och meningsfullt liv så känner vi oss mer tillfreds och blir lyckligare. Svårare än så är det inte. Vi vill bidra!

Produktutveckling

Vi utvecklar våra produkter internt i företaget. Ofta startar en produktutveckling med ett kundönskemål eller förfrågan. Vi letar efter material i första hand hos våra befintliga leverantörer för att minska antalet transporter och merutnyttja kapaciteten som redan är för handen. Ibland kan en restbit av material ge inspiration till en ny produkt. De flesta av våra produkter innehåller rester från matproduktion inom lantbruk och fruktindustrier. Vi eftersträvar en cirkulär affärsmodell där vi redan kommit en bra bit på väg.

Personal

En av de viktigaste anledningarna till att vi väljer material med omsorg är att personalen hos oss eller våra leverantörer inte skall påverkas negativt hälsomässigt när de tillverkar och hanterar våra produkter. 
De fabriker som levererar textilier och syr våra produkter betalar löner enligt lag. Vi anlitar bara sömnadsfabriker vi själva besöker och kan konstatera att företagens ledning behandlar personalen väl.  Det förekommer givetvis inget barnarbete.

Avfall

När en av våra produkter är uttjänta och skall slängas kan de textila delarna återvinnas, fyllningarna brännas vilket ger energi eller komposteras. Helst ser vi att etiketter och sömmar klippts bort (innehåller polyester).  

Emballage

Vi återanvänder de påsar och kartonger som är hela och rena som våra leverantörer använder. En trasig kartong skär vi ner och använder som utfyllnad och skärskydd när vi packar order. Om vi måste kasta sorteras detta i papper, plast och restavfall. 

När vi köper emballage köper vi endast av leverantörer som betalar miljöavgifter och i möjligaste mån papper före plastemballage. De flesta plastpåsar vi köper bestär av 70 % återvunnen plast och 30 % växtbaserad plast. Vi köper även PP-påsar med förslutning där våra kunder kräver detta.

Varutransporter

Varutransporter nyttjar enbart transportbolag som tydligt redovisar sina CO 2 utsläpp. Vid inköp väljer vi att klimatkompensera där fraktalternativet så tillåter. Vi minimerar antalet expresstransporter med flyg och låter mesta möjliga transporter ske med samlastning via båt, lastbil eller tåg.

Distribution sker med transportföretag som utvecklar sina tjänster och erbjuder klimatsmarta alternativ.

Personalresor

​I största möjligaste mån går personalen till och från jobbet eller nyttjar cykel och kollektivtrafik. Vi slopar onödiga affärs- och konferensresor med flyg, inrikesflyg samt taxi.
 

 

 

Produkter