• Fri frakt över 1200:-
  • Leverans 2-5 dagar

Nyttadesigns värdegrund och vision

Nyttadesigns textila produkter för förenklad vardag, egenvård och mindfulness syftar till att öka välbefinnande för människor med så liten negativ effekt på ekosystemet som möjligt. Vi tar stort ansvar för hur företagets verksamhet och våra materialval påverkar såväl människor, djur och natur samt verkar för en långsiktigt hållbar resursanvändning. Våra leverantörer av bomull har certifikat på att fiber kommer från ekologiska odlingar samt beredning, vävning samt infärgning sker enligt certifieringar. 

Vison

Vår vision är en värld där ett företags verksamhet mäts inte bara hur bra det går ekonomiskt räknat i finansiella termer utan även vad företaget bidrar med när det gäller att öka människors välbefinnande och därmed glädje. Vi tror att välbefinnande, glädje och hållbarhet går hand i hand. Om vi vet att vår konsumtion inte påverkar kommande generationer negativt utan bidrar till att de kan leva ett sunt och meningsfullt liv så känner vi oss mer tillfreds och blir lyckligare. Svårare än så är det inte. Vi vill bidra!

Produktutveckling

Vi utvecklar våra produkter internt i företaget. Ofta startar en produktutveckling med ett kundönskemål eller förfrågan. Vi letar efter material i första hand hos våra befintliga leverantörer för att minska antalet transporter och merutnyttja kapaciteten som redan är för handen. Ibland kan en restbit av material ge inspiration till en ny produkt. De flesta av våra produkter innehåller rester från matproduktion inom lantbruk och fruktindustrier.

Personal

En av de viktigaste anledningarna till att vi väljer material med omsorg är att personalen hos oss eller våra leverantörer inte skall påverkas negativt hälsomässigt när de tillverkar och hanterar våra produkter. 

De fabriker som levererar textilier och syr våra produkter betalar löner enligt lag. Vi anlitar bara sömnadsfabriker vi själva besöker och kan konstatera att företagens ledning behandlar personalen väl.  Det förekommer givetvis inget barnarbete.

Avfall

När en av våra produkter är uttjänta och skall slängas kan de textila delarna återvinnas, fyllningarna brännas vilket ger energi eller komposteras. Helst ser vi att etiketter och sömmar klippts bort (innehåller polyester).  

Emballage

Vi återanvänder de påsar och kartonger som våra leverantörer använder.  Om vi måste kasta sorteras emballagen noga.

När vi köper emballage köper vi endast av leverantörer som betalar miljöavgifter och i möjligaste mån papper före plastemballage. De flesta plastpåsar vi köper bestär av 70 % återvunnen plast och 30 % växtbaserad plast. Vi köper även PP-påsar med förslutning där våra kunder kräver detta.

Varutransporter

Varutransporter nyttjar enbart transportbolag som tydligt redovisar sina CO 2 utsläpp. Vid inköp väljer vi att klimatkompensera där fraktalternativet så tillåter. Vi minimerar antalet expresstransporter med flyg och låter mesta möjliga transporter ske med samlastning via båt, lastbil eller tåg.

Distribution sker med transportföretag som utvecklar sina tjänster och erbjuder klimatsmarta alternativ.

Personalresor

​I största möjligaste mån nyttjar personal cykel och kollektivtrafik samt slopar onödiga affärs- och konferensresor med flyg, inrikesflyg samt taxi.


 

 

 

Produkter